0producte(s)

No tens productes a la cistella de la compra.

Product was successfully added to your shopping cart.
5
1. ENVIAMENT I ENTREGA:

Les comandes s'envien mitjançant l'empresa de transport DHL o altres i l'entrega es realitza a peu de carrer a l'adreça d'entrega indicada al moment de realitzar la comanda en cas de que vostè no tingui cap aparell usat per recollir, o bé que el vulgui dipositar personalment a una de les nostres botigues en un plaç no superior a 30 dies posteriors a la data de la compra, a no ser que es contracti el servei amb entrega al domicili, on s'inclou en aquest servei, la retirada de l'aparell usat i la seva posterior dipositació en un punt de reciclatge autoritzat, de forma totalment gratuïta. Des de la sortida del producte del nostre magatzem, el plaç d'entrega és de 24 a 48 hores en dies laborables, excepte les entregues que tinguin contractat el servei de posada en marxa, que poden demorar-se fins a 10 dies.


Si en el moment de l'entrega vostè no és al domicili indicat, l'empresa de transport li deixarà un avís i es posarà en contacte amb vostè per a poder programar l'entrega.


Si en el moment de l'entrega s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys durant el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el Client haurà de fer-ho constar a l'albarà d'entrega i comunicar-ho a Grup Carrera (mitjançant correu electrònic a l'adreça info@grupcarrera.com) en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.


No es realitzen enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla.


2. GARANTIA:

La garantia dels productes oferts per Grup Carrera s'amparen i regulen sota el marc legal de garanties segons la Llei 23/2003, del 10 de Juliol, de garanties a la Venda de Béns de Consum, (BOE num. 165, de l'11-07-2003, pp. 27160-27164), la qual té per objecte facilitar al Client diferents opcions per exercir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li la opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, excepte que aquesta resulti impossible o desproporcionada. Quan la reparació o la substitució no foran possibles o resultin infructuoses, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte. Es reconeix un plaç de dos anys, a partir del moment de la compra per què el Client pugui fer efectius aquests drets i un pla´de tres anys, també comptant a partir del moment de la compra, per què pugui exercitar, en el seu cas, les accions legals oportunes.


En virtut d'això, Grup Carrera respondrà davant el Client de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment de l'entrega dels productes de la comanda, entenent aquests com a béns corporals destinats al consum privat.


Per poder fer front a aquesta garantia, el Client s'haurà de posar en contacte amb Grup Carrera mitjançant correu electrònic a l'adreça info@grupcarrera.com en el qual indicarà: nom del titular de la factura, numero de comanda, numero de factura i causa de la no conformitat.


La responsabilitat de Grup Carrera per faltes de conformitat del bé s'estendrà per a aquelles que es manifestin en un plaça de dos anys des de l'entrega del bé. El Client haurà d'informar a Grup Carrera de la falta de conformitat en el plaç màxim de dos mesos des de que va ser coneixedor de la mateixa.


No s'acceptaran casos de garantia quan els productes hagin sigut utilitzats de forma indeguda o no conforme a les seves característiques per part del Client.


Per regular els aspectes de la garantia comercial que no es recullin en aquesta Llei 23/2003, seran d'aplicació el règim contingut a la Llei 7/1996, del 15 de Gener, d'Ordenació del Comerç Minorista.


En cas de reparacions de productes, recomanem que el Client Acudeixi exclusivament als serveis tècnics oficials (reconeguts i llicenciats pels fabricants).


Sense perjudici del règim de sanejament anteriorment descrit i fins i tot en cas de plena conformitat del bé, el Client podrà desistir de la seva comanda i retornar-la en el plaç de set dies hàbils.


3. CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIONS:

Vegeu a continuació quines són les possibles cancel·lacions de les comandes:


Cancel·lació de comandes ja enviades:

Si una comanda ja ha esta enviada i no la desitja, només ha d'indicar al transportista que es presenti a l'adreça d'entrega que no desitja la comanda, que vol retornar-la.


En el cas de que la comanda hagi esta pagada per endavant, haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça info@grupcarrera.com indicant les dades bancàries (numero de compte i titular del mateix) necessaris per a poder realitzar el reembors dels diners, així com el numero de la comanda que ha rebutjat.


Cancel·lació de comandes no enviades:

Per cancel·lar una comanda que encara no hagi estat enviada haurà de dirigir un correu electrònic a l'adreça info@grupcarrera.com amb la seva sol·licitud, indicant el numero de comanda que desitja anular i indicant a l'assumpte de l'e-mail: 'Cancel·lació de Comandes No Enviades'


Si la comanda havia estat pagada per endavant, haurà d'indicar les dades bancàries (numero de compte i titular del mateix) necessaris per a poder realitzar el reembors dels diners.


Devolucions de comandes i productes:

L'Art. 44 de la Llei 7/1996, del 15 de Gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitat en un plaç de catorze dies des de la recepció de la mateixa, prèvia comunicació a Grup Carrera dins d'aquest plaç, amb devolució del preu que hagés pagat per la mateixa.


Haurà de retornar la comanda íntegre, amb tots els accessoris i embalatges originals dels productes.


Si el producte està defectuós, en aquests catorze dies el client també pot optar per la substitució del producte.


Devolució per defectes produïts durant el transport o error en l'enviament:

Si en el moment de l'entrega s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys durant el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el Client haurà de consignar-ho a l'albarà d'entrega i comunicar-ho a Grup Carrera (mitjançant correu electrònic dirigit a info@grupcarrera.com) en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i així mateix la substitució per un de nou o el reembors del preu pagat pel mateix.


Devolució d'un producte defectuós (garantia):

Tots els productes venuts per Grup Carrera tenen un plaç de garantia de dos anys, excepte els que el propi fabricant així ho indiqui, des de la data de la factura per poder ser reparats o substituïts per un d'igual en virtut de la Llei 23/2003, del 10 de Juliol, de Garanties en la Venda De Béns de Consum.


Les devolucions de comandes i productes (ja sigui per exercitar el dret de revocació, per estar el producte en mal estat o necessitar reparació o substitució del mateix) s'hauràn de sol·licitar mitjançant correu electrònic a l'adreça (info@grupcarrera.com, indicant el numero de comanda i la causa de la devolució per poder facilitar-li un numero de devolució i el procediment a seguir.


Important: els plaços de recepció d'aquestes comunicacions per devolució són taxatius. 24 hores des de la recepció per a danys durant el transport o errors en l'enviament; 14 dies des de la recepció pel dret de revocació; 2 anys des de la data de la factura per exercir la garantia, excepte que el fabricant no indiqui un altre plaç.


Instruccions per l'enviament de productes:

L'entrega d'una possible devolució no es gestionarà directament en les nostres instal·lacions, sinó que serà entregada al transportista per al seu enviament. Informem que, per evitar qualsevol incidència, és necessari que els productes més petits (càmeres, accessoris, etc.) vagin protegits per un embalatge extern - tal i como l'ha rebut vostè al seu domicili - i evitar així qualsevol tipus de desperfecte o manipulació de l'embalatge original del producte durant el transport. Per als productes més grans (televisors, electrodomèstics, etc.) no és imprescindible un embalatge extern protegint l'original, no obstant, és important que s'asseguri de que el producte s'enviarà degudament protegit dins de la caixa original junt amb les proteccions destinades a aquesta finalitat (suros, porexpans, plàstics de bombolles, etc.) i evitant qualsevol tipus de manipulació del mateix.


4. FORMES DE PAGAMENT:

Grup Carrera, facilita als seus clients les següents formes de pagament:


1.- Pagament mitjançant transferència bancaria:

El Client haurà de realitzar una transferència bancària a un dels nostres comptes per l'import del preu dels productes i serveis de la comanda més les despeses d'enviament (la suma total apareixerà a la seva pantalla abans de confirmar la seva comanda, quan comprovi les dades generals de la mateixa).
En la transferència haurà d'indicar el nom de la persona a la qual es facturarà la comanda i el numero de l'esmentada comanda (el numero l'assigna automàticament el sistema al concloure la realització de la comanda); amés de senyalar com a beneficiari de la mateixa a Radio Carrera, S.A.
La transferència s'haurà de realitzar en un plaç màxim de set dies des de la realització de la comanda.

Si en l'esmentat plaç no hi ha constància del pagament, la comanda s'anul·larà de forma automàtica.


2. Pagament mitjançant targeta bancària:

El Client pot escollir el pagament mitjançant targeta bancària, realitzant-se l'operació en el moment de realització de la comanda. Només s'accepten targetes Visa i Mastercard protegides per Verified Visa. Si la targeta del Client no està registrada per Verified, aquest haurà de consultar amb el seu banc o caixa per a poder registrar-la.
El sistema calcularà automàticament les despeses d'enviament associades a la forma de pagament que hagi escollit, així com les despeses de reembors associades que comportin el pagament mitjançant targeta bancària i es comunicaran aquests imports totals abans de l'acceptació de la comanda per part del Client.