0producte(s)

No tens productes a la cistella de la compra.

Product was successfully added to your shopping cart.
5

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En complimment amb el deure de la informació que recull l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, sobre els Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades: l'empresa que gestiona els serveis de magatzem, logística, facturació i el domini web és Ràdio Carrera, S.A., amb número de C.I.F.: A-08.827.735 i amb domicili al Carrer Canigó, 20, 08560 - Manlleu, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5479, Llibre 4781, Secció 2ª, Foli 122, Full 62030, Inscripció 1ª. Adreça electrònica de contacte: info@grupcarrera.com

 

2. USUARIS:

L'accés i/o us d'aquest portal Grup Carrera atribueix la condició d'Usuari, que accepta, des de dit accés i/o us, les Condicions Generals d'Us aquí mateix reflexades. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligatori compliment.

 

3. US DEL PORTAL:

www.grupcarrera.com proporciona l'accés a multitud d'informació, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") a Internet que pertanyen a Grup Carrera o als seus llicenciants als que l'Usuari pot tenir accés. L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'us del portal. Dita responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En l'esmentat registre l'Usuari serà responsable d'aportar informació verídica i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'Usuari se li pot proporcionar una clau de la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un us diligent i confidencial. L'Usuari es compromet a fer un us adequat dels continguts i serveis (como per exemple els serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Grup Carrera ofereix mitjançant el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (1) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fè i a l'ordre públic; (2) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptant en contra dels drets humans.; (3) provocar danys als sistemes físics i lògics de Grup Carrera, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys mencionats anteriorment; (4) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Grup Carrera es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin en contra de la joventut o de la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Grup Carrera no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris mitjançant els fòrums, xats, o altres canals de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES:

Grup Carrera compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 del 21 de Desembre pel que s'aproba el Reglament de desarotllo de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantitzar un correcte us i tractament de les dades personals de l'Usuari. Per això, juntament a cada formulari de recaudament de dades de caràcter personal, en els serveis que l'Usuari pot sol·licitar a Grup Carrera, farà saber a l'Usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.
Així mateix, Grup Carrera informa que dóna cumpliment a la Llei 34/2002 de l'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Grup Carrera de per si o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, programari o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, sel·lecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris pel seu bon funcionament, accés i us, etc.), titularitat de Grup Carrera o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suporti per a qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa de Grup Carrera. L'Usuari es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Grup Carrera. Podrà visualitzar els elements del portal inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu us personal i privat. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de Grup Carrera.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Grup Carrera no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors u/o omissions en els continguts, la falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS:

Grup Carrera es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com en la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

 

8. ENLLAÇOS:

En el cas de que a www.grupcarrera.com es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Grup Carrera no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas, Grup Carrera assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantir la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, valides i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o altres llocs d'Internet.
Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicaran cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D'EXCLUSIÓ:

Grup Carrera es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis que ofereix sense necessitat de preavís, i instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Us.

 

10. GENERALITATS:

Grup Carrera perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que per dret li corresponguin.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Grup Carrera podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions aniran en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre Grup Carrera i l'Usuari es regirà per la normativa espanyols vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals.